Linh kiện Kuvings

Miệng ép trái cây Kuvings NS668 - 3 chấu

Giá cũ: 900.000 đ
Giá bán: 750.000đ

Roong silicone ở vòng gạt nước bộ 3 cái

Giá cũ: 270.000 đ
Giá bán: 160.000đ

Roong silicone ở vòng gạt nước bộ 2 cái

Giá cũ: 180.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Bowl ép trái cây Kuvings NS668

Giá cũ: 1.150.000 đ
Giá bán: 850.000đ

Lưới inox máy ép trái cây Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.100.000đ

Lưới inox máy ép trái cây Kuvings NS668

Giá cũ: 1.250.000 đ
Giá bán: 850.000đ

Lưới ép trái cây Kuvings NS668

Giá cũ: 1.250.000 đ
Giá bán: 850.000đ

Trục ép Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.250.000đ

Trục ép máy ép trái cây Kuvings NS668 Series

Giá cũ: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.250.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings C8000

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 950.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings NS 1226 (EVO 820)

Giá cũ: 1.150.000 đ
Giá bán: 949.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings EVO 820(NS 1226)

Giá cũ: 1.150.000 đ
Giá bán: 949.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings C7000

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 949.000đ

Vắt cam Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 750.000đ

Pusher Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 450.000 đ
Giá bán: 350.000đ

Trục ép Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.900.000 đ
Giá bán: 1.790.000đ

Bowl ép trái cây Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.200.000 đ
Giá bán: 1.050.000đ

Nắp chặn nước Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 400.000 đ
Giá bán: 300.000đ

Lưới làm sinh tố Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 800.000 đ
Giá bán: 700.000đ

Lưới ép trái cây Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 1.300.000 đ
Giá bán: 1.100.000đ
...