Linh kiện máy ép trái cây

Roong Silicone Strainer Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Roong Silicone Pulp Bowl Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Roong Silicone Bowl Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 150.000 đ
Giá bán: 120.000đ

Cối làm kem Kuvings C7000 Series

Giá cũ: 700.000 đ
Giá bán: 600.000đ

Nắp chặn nước Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 250.000 đ
Giá bán: 200.000đ

Bowl ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 960.000đ

Miệng ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 950.000 đ
Giá bán: 890.000đ

Lưới ép trái cây Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 1.100.000 đ
Giá bán: 1.000.000đ

Lưới xay sinh tố Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 650.000 đ
Giá bán: 600.000đ

Cối làm kem Kuvings B6000 Series

Giá cũ: 650.000 đ
Giá bán: 600.000đ