Máy ép trái cây Kuvings

Máy ép trái cây Kuvings Motiv1 NS-2026

Giá cũ: 12.900.000 đ
Giá bán: 11.500.000đ

Máy ép trái cây Kuvings C9820

Giá cũ: 10.500.000 đ
Giá bán: 9.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-625CBS2

Giá cũ: 9.900.000 đ
Giá bán: 8.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings EVO820

Giá cũ: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-924CBC2

Giá cũ: 10.000.000 đ
Giá bán: 8.600.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-1226 (EVO 820)

Giá cũ: 10.500.000 đ
Giá bán: 8.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-721 Plus

Giá cũ: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings C7000 Plus

Giá cũ: 9.500.000 đ
Giá bán: 7.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-721

Giá cũ: 8.900.000 đ
Giá bán: 6.690.000đ

Máy ép trái cây Kuvings C7000

Giá cũ: 8.900.000 đ
Giá bán: 6.690.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-621CBM2 (Silver)

Giá cũ: 8.170.000 đ
Giá bán: 5.790.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-621CBM2 (Gold)

Giá cũ: 8.170.000 đ
Giá bán: 5.790.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-321CBM2 (Red)

Giá cũ: 9.390.000 đ
Giá bán: 7.490.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-321

Giá cũ: 9.390.000 đ
Giá bán: 7.490.000đ

Máy ép trái cây Kuvings Whole Chef CS600

Giá cũ: 32.000.000 đ
Giá bán: 23.900.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-668R

Giá cũ: 8.500.000 đ
Giá bán: 5.790.000đ

Máy ép trái cây Kuvings NS-120

Giá cũ: 7.500.000 đ
Giá bán: 5.500.000đ